ALTANPROFILER

Altanprofilerna finns i dimensionerna 17 x 120 x 800 mm finsågad gran eller 20 x 120 x 800 mm hyvlad gran. Även tryckimpregnerad lärk på beställning.

 
Överliggare och spikreglar finns monterade.

Några tips till dig som monterar räcken!
- Beräkna c:a 7 st altanprofiler per meter räcke
- Grunda träet ordentligt innan montering så ökar du livslängden
- Förborra altanprofilen innan montering så minskar risken för sprickor
- När du monterar räcken, tänk på att lämplig höjd till handledare är
  c:a 90 cm.

o Startsida

o
Altanprodukter

o
Kontakt

Mårbacka     Rottneros
Ransäter       Fryken
SPIKREGEL GRAN
27 x 56 mm eller 21 x 44 mm.
ÖVERLIGGARE FURU
45 x 95 mm
Med rundad översida.